Svatba citáty, svatební oznámení, citáty o lásce a manželství

Svatební citáty, oznámení a motta – o lásce a životě

Připravili jsme pro vás výběr nejlepších svatebních citátů o lásce a životě, které se dají využít například na vašem svatebním oznámení nebo jako svatební motto. Máte již zajištěného svatebního fotografa? Pokud ne, dovolujeme si vám nabídnou naše profesionální svatební služby. Nejprve si prohlédněte svatební portfolio fotografa a poté můžete přejít na naši nabídku.„Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.“ J. W. Goethe

„Už se na nás nehněvejte, že jste při tom nebyli, když jsme se my s mojí milou ženili.“ Fráňa Šrámek

„Jdi s tím, kdo Tě má rád!“ V. Hugo

„Slovy tu něhu vyslovit nelze, na strunách by se dala jen hrát… Tichounce, tiše, docela tiše srdce chce z lásky se zpovídat.“ S. K. Neumann

„Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství, ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.“

„Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj život.“ John Lennon„Není zamilován, kdo nemiluje navždy.“ Euripides

„Máš-li lásku, máš všechno…“ John Lennon

„Ve víru života jsem Tě vyhledala a do rukou Ti dala život svůj, starej se o něj, lásko moje, vždyť to bude i život Tvůj.“

„Sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem jsi ještě víc.“

„V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.“ Eluard

„Není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.“

„Dávám Ti srdce a čistou lásku, Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já, společně půjdem životní stezkou, Ty budeš můj, já budu Tvá.“

„Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.“„Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.“ Lope de Vega

„…a kroužek na Tvém prstě je zlatá stužka, jíž se váže jmelí křehkých ratolestí, abychom nepoztráceli své štěstí.“ Seifert

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném…“ Maurois

„Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do dvou našich prstenů.“ Fr. Branislav

„Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“ Jaroslav Vrchlický

„Dobré i zlé co život dá nám chci s Tebou snášet…“

„Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím…“

„Není jiného léku na lásku, než více lásky.“ Thorieu„Beru si lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co dnes Ti daruji.“

„…budeme šťastni, protože chceme býti šťastni…“

„Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným…“

„Teprve, když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.“

„Láska je přání dávat, nikoli dostávat.“

„Společnou cestou chceme jít, věřit, odpouštět a rádi se mít.“

„Končí již krásné a vznešené JÁ, začíná prosté, ale o to krásnější MY.“„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

„Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“

„Co krásnějšího může být, než jeden pro druhého žít. Co krásnějšího snad, než jeden druhého mít rád.“

„Zůstaň se mnou, ruku v ruce se mnou pojď, zůstaň a srdce mé k štěstí doprovoď.“

„Láska nás svedla, láska nás pojí, v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.“

„Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.“ Sandová

„Chytil jsem motýla, zahynul. Utrhl jsem květinu – zvadla. Poznal jsem, že všeho co je krásné, se mohu dotknout pouze srdcem.“ John Lennon

„Poznáš-li srdce, které chce Ti věrno být, pak nech si jen to a nechtěj jiné mít.“„Jako je koráb připoután k molu, jako je s ohněm spojen dým, patříme k sobě, půjdeme spolu, Ty jsi má láska, já to vím.“

„Věříme v budoucnost nás dvou, proto jsme svoji, já Tvým a Ty mou.“

Nic ze sympatie, ale z lásky. Nic na čas, ale na celý život.

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj a polibkem zpečetíme to přísahané ANO, neplač, drahá, jen tiše řekni: to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

„Chci s Tebou celý život žít, chci jenom Tebe v srdci mít, chci Tvoji lásku láskou oplácet, nechci se s Tebou nikdy rozcházet.“

„Když dvě srdce to táhne k sobě a jejich tlukot dostal spád, Ty rozumíš mi, já zas Tobě, když máš ráda, mám Tě rád.“

„Láska je krásný dar, však krásnější je věrnost, láska bez věrnosti je pouhá malichernost.“

„Z lásky jsme zrozeni, lásku chceme dát, lásku, co na věky bude nás hřát. Láska ta odpouští, láska ta věří, naději neztratí, kdo se jí svěří.“„Kytici bílých růží Ti do náruče dám, ta Ti za mne poví, jak vroucně rád Tě mám.“

„Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, bouře zlá, však kráčet denním životem je lehčí, když jsou dva.“

„Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.“ Feuerbach

„Co nám udělá stáří, když jsme dva?“ Stendhal

„Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.“ Sainte-Beuve

„Změna nás zamíchává do života.“ Morgenstern

„Nikdo se nenarodil pro štěstí, všichni jsme se narodili pro život a štěstím života je láska.“

„Honil nás rozum, ale my byli rychlejší.“